на главную
русско-чешский словарь rusko-český slovník

- А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ц Ш Щ Э Ю Я
МА МГ МЕ МЁ МЗ МИ МЛ МН МО МР МС МУ МХ МШ МЩ МЫ МЭ МЮ МЯ
терминов: 1 202 страница 2 из 61

21. ма́монт ( mamut ) 47
22. ма́монтовый ( mamutí ) 49
23. ма́мочка ( mamička, maminka ) 59
24. ма́ния ( mánie ) 48
25. ма́нка ( krupice ) 49
26. ма́нна ( mana ) 46
27. ма́нный ( krupičný, krupicový ) 64
28. ма́нтия ( plášť ) 50
29. ма́рганец ( mangan ) 48
30. ма́рганцевый ( manganový ) 52
31. ма́рево ( vzdušný přelud, fata morgána ; mlžný opar, zamlžení ) 126
32. ма́рка ( známka ; značka ; marka ) 117
33. ма́ркий ( lehce se špinící, špinivý ) 72
34. ма́рлевый ( mulový, gázový ) 59
35. ма́рля ( mul, gáza ) 52
36. ма́ртовский ( březnový ) 52
37. ма́ршал ( maršál ) 50
38. ма́ршальский ( maršálský ) 54
39. ма́ршевый ( pochodový, za pochodu ) 64
40. ма́ска ( maska ) 47
< на главную О сайте | 10 самых | Вход ^ к началу страницы
© 2008 Dmitriy XHTML | CSS Powered by Glossword